HilawАвтор: Blah
Альбом: Miscellaneous
Время: 04:03
Направление: Христианская

Оригинальный текст песни:

Sa sampung sinabi mo
Ilan nga ba'ng totoo
Talaga bang tapat kayo
O baka maging lamat kayo
Sa buhay ko, oohh..
Ang sabi n'yo noon
Ay magkaibigan tayo
Ngunit bakit ngayon?
Ay sinisira n'yo ang bukas ko
Oohh, bakit gano'on (2x)
Bakit 'di ninyo sabihin
Ang pinuputok ng butse n'yo
Bakit kailangan pa kaming pagtaguan
Wala ba kayong b-nat-bat
Maraming nababalitaan
Na 'di alam ang totoo
Maraming nalalaman
May mga pag-aalinlangan
2x: Ang sakit-sakit sa ulo
Ang sakit-sakit sa tiyan
Kapag kinain mo
Ang hilaw na katulad mo
Kapag kinain ko'ng hilaw
Na tula mo, hilaw!

Текст на русском языке:

Са sampung sinabi МО
Илан нга ба'НГ totoo
Talaga tapat Банг кае
О’бака maging ламат кае
Са бугай ко, оохх..
Анг саби н'йо полдень
Ай magkaibigan тайо
Ngunit бакыт ngayon?
Ай sinisira н'йо анг букас ко
Оохх, бакыт гано'на (2 раза)
Бакыт 'ди ninyo sabihin
Анг pinuputok НГ butse н'йо
Бакыт kailangan па kaming pagtaguan
вала ба kayong б-Нэт-летучая мышь
Maraming nababalitaan
Н 'ди-Алам анг totoo
Maraming nalalaman
Может Мга Паг-aalinlangan
2 раза: Анг сакит-сакит са uн
Анг сакит-сакит са tiyan
Kapag kinain МО
Анг hilaw НС katulad МО
Kapag kinain ко'НГ hilaw
НС Тула МО, hilaw!


Оставить комментарий